Noelev.dk

Forside   |  Gæstebogen  | Forum | Kort   |  Byhuse


  Bylauget

Historien
Hvem er med i Bylauget
Kontakt
Nølev Sange

 

Nølev

Nølev/Assedrup Skole
Byens Huse
Kort over Nølev

Lidt Billeder fra Nølev
Om Nølev og Omegn

Nølev folkets hjemmesider
Kloakering 2008
DVD om Nølev

Kryddericentralen

 

  Gæstebog/Forum mm

Læs i vores gæstebog
Skriv i vores gæstebog
Forum
Flagdage 

 

Nølev's Hjemmeside
Velkommen til


Links

 

Nølev-Driften - Rude Havvej - Skalborgvej

Tryk på hvert hus for at læse historien.

Beskrivelsen er udarbejdet i 2004 af Søren Nors med grundlag i de offentlige vuderinger og oplysninger fra Saxild-Nølev Egensarkiv.

Supplerende bemærkninger til beskrivelsen:

Under "ejere:" - årstal anført i Parentes () er ud fra den offentlige vudering.
1844-Matriklen og vuderingen i 1904 angiver "hartkorn" i Parentes - 1 tønde.
hartkorn er udtryk for jordens avlsverdi (bonitet) og anventes som skattegrundlag
indtil skattereform i 1903 hartkorn var opdelt i skp, fdk, og alb. - album = 1/96 td, så der gik 3 alb. på 1 fdk, og 4 fdk, på 1 skp, og 8 skp, på1 td.
Ejendomsarealer blev indtil 1925 angivet i tønder land - 1 tønde = 5520 m2.


Nølev - Driften
Nølev - Driften udgår fra Abildgaard og er anlagt på matr. nr 16a i nordøstelig retning som forbindelsesvej til de udflyttede Nølevgårde.
Forbindelsen til Assedrupvej er først kommet til i 1900 tallet idet engvejen var benævnt som svært fremkommelig for børn til Nølev Skole i store dele af året.
 
 
 
Rude Havvej, Nølev

Rude Havvej er først anlagt efter 1850 ved opbygning af dæmning på østsiden af Rævså og bygning af bro over åen, - Anlægget er bekostet af beboerne i Rude, Nølev og Studshoved.

     
     

Skalborgvej


Skalborgvej har fra gammel tid været den vigtigste adgangsvej til Nølev by idet den kunne benyttes året rundt i modsætning til vejforbindelserne til Odder over Studshoved og til Assedrup, hvor oversvømmelser af Rævså og Odder å gjorde passage vanskelig ved vinter og forårstide.

Skalborg  

Du kan se nogle af husene fra Nølev egnen ved at trykke på linket under her.
Assedrupvej - Nølev Byvej

 Web info

På siden er der blevet scannet en masse dokumenter ind som ligger i pdf format, for at kunne læse dem skal du bruge et program som hedder Adobe reader, som kan downloades gratis her.

Forslag til siden kan sendes til Forum@noelev.dk


  Nyheder

Se nye datoer under aktiviteter nærmere info kommer senere..

  Aktiviteter


Fastelavn (feb)

  Billeder

 Alle billeder er nu lagt i et stort galleri.


Tryk her for at se vores billeder
 

     

Links til andre nyttige sider fra omegnen

Assedrup hjemmeside
   |   Oddernettet  |   Saksild Nølev Arkiv    Odderbanen  | Odder Avis | Odder Lokalhistoriske arkiv

  Saksild skole   |   Saksild Camping  |  |  Nordsminde Kro  | Den Økologiske Have | Køreplan Malling Turistbus | Odder Bio


© Copyright 2008 All Rights Reserved Noelev.dk